Samospráva

Orgány obce Orechová
Obec Orechová
Obecný úrad č. 57
072 51 p. Krčava

Tel:. 056/ 652 23 69
Email: obecorechova@lekosonline.sk
Web.: www.orechova.ocu.sk

Starosta obce: Mgr. Rastislav Repka

Zástupca starostu obce: Milan Filip

Poslanec poverený zvolávaním OZ: Martin Mitro

Poslanci obecného zastupiteľstva:

  1. Ján Čižmár
  2. Milan Filip
  3. Alena Karatníková
  4. Michal Kučmáš 
  5. Martin Mitro

Hlavný kontrolór obce: Ing. Mária Kirilová

Komisie pri obecnom úrade :


Komisia pre ochranu verejného poriadku:

              Michal Kučmáš - predseda komisie 

Komisia pre rozvoj kultúry a športu:

              Alena Karatníková - predseda komisie

Komisia na ochranu životného prostredia

               Ján Čižmár  - predseda komisie 

Komisia ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

                Martin Mitro - predseda komisie

                Ján Čižmár, Milan Filip, Alena Karatníková, Michal Kučmáš - členovia komisie 

Pracovná doba

Pondelok 7.30 - 15.30
Utorok 7.30 - 15.30
Streda  7.30 - 15.30
Štvrtok 7.30 - 15.30
Piatok 7.30 - 15.30


Úradné hodiny

Pondelok     8.00 - 14.00
Utorok 8.00 - 14.00
Streda  8.00 - 15.00
Štvrtok 8.00 - 14.00
Piatok nestránkový deň

SYMBOLY OBCE

ERB VLAJKA

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 14:00
Utorok: 08:00 - 14:00
Streda: 08:00 - 15:00
Štvrtok: 08:00 - 14:00
Piatok: Nestránkový deň

Fotogaléria

Kalendár